Konference VODA FÓRUM 2012

Mediální partneři

Vodní hospodářství
Moderní obec
SOVAK
Vodárenství
Časopis Stavebnictví
Třetí ruka
Vodárenství

Vážení,
přijměte od nás poděkování za účast na konferenci VODA FÓRUM 2012 i za Vaší důvěru, kterou jste nám svojí přítomností prokázali.

Pevně věříme, že konference splnila Vaše očekávání a byla pro Vás přínosem, a to jak po odborné, tak i po společenské stránce.

Přejeme Vám krásné letní dny.

POŘADATEL: ORGANIZÁTOR:
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1, Česká republika
IČO: 60456116, DIČ: CZ60456116
sekretariát: tel.: +420 221 082 207
Exponex, s.r.o.
Pražákova 60
619 00 Brno, Česká republika
IČO: 29222338, DIČ: CZ29222338
sekretariát: tel.: +420 547 210 864