Konference VODA FÓRUM 2012

Mediální partneři

Vodní hospodářství
Moderní obec
SOVAK
Vodárenství
Časopis Stavebnictví
Třetí ruka
Vodárenství

Kontakty

Organizátor

Exponex, s. r. o.
Pražákova 60, 619 00 Brno
www.exponex.cz

Jana Ostrá
Tel.: +420 736 637 073
E-mail: [email protected]

sekretariát
Tel.: +420 547 210 864
Fax: +420 547 210 875
E-mail: [email protected]

Pořadatel a odborný garant konference

  Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

Miloslava Melounová
ředitelka kanceláře
Tel.: +420 221 082 207, +420 221 082 346
E-mail: [email protected]
www.sovak.cz

POŘADATEL: ORGANIZÁTOR:
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1, Česká republika
IČO: 60456116, DIČ: CZ60456116
sekretariát: tel.: +420 221 082 207
Exponex, s.r.o.
Pražákova 60
619 00 Brno, Česká republika
IČO: 29222338, DIČ: CZ29222338
sekretariát: tel.: +420 547 210 864