Konference VODA FÓRUM 2012

Mediální partneři

Vodní hospodářství
Moderní obec
SOVAK
Vodárenství
Časopis Stavebnictví
Třetí ruka
Vodárenství

Odborná gesce konference VODA FÓRUM

Pořadatel a odborný garant konference

  Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

Miloslava Melounová
ředitelka kanceláře
Tel.: +420 221 082 207, +420 221 082 346
E-mail: [email protected]
www.sovak.cz

Záštita

Petr Bendl - ministr zemědělství ČR
Tomáš Chalupa - ministr životního prostředí ČR
Kamil Jankovský - ministr pro místní rozvoj ČR
Michal Hašek - předseda Asociace krajů ČR
Dan Jiránek - předseda Svazu měst a obcí ČR
Radek Lohynský - radní hlavního města Prahy

Čestný výbor

Ivo Hlaváč - náměstek ministra životního prostředí ČR
Aleš Kendík - náměstek ministra zemědělství ČR
Jan Sixta - náměstek ministra pro místní rozvoj ČR
Miroslav Novák - předseda Rady Asociace krajů ČR pro životní prostředí a zemědělství
Jaromír Jech - místopředseda Svazu měst a obcí ČR
Jozef Tarič - předseda správní rady Asociácie vodárenských spoločností SK
František Barák - předseda SOVAK ČR

Programový výbor

Miloslava Melounová - ředitelka kanceláře SOVAK ČR
Ondřej Beneš - člen představenstva SOVAK ČR
Miroslav Nováček - předseda Svazu vodního hospodářství ČR
Miroslav Kyncl - místopředseda SOVAK ČR
Pavel Punčochář - ředitel sekce vodního hospodářství MZe ČR
Hana Randová - ředitelka odboru ochrany vod MŽP
Miroslav Kos - generální ředitel společnosti Hydroprojekt CZ, a. s.
Petr Kubala - generální ředitel Povodí Vltavy, s.p.
Břetislav Krňávek - předseda CzWA

POŘADATEL: ORGANIZÁTOR:
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1, Česká republika
IČO: 60456116, DIČ: CZ60456116
sekretariát: tel.: +420 221 082 207
Exponex, s.r.o.
Pražákova 60
619 00 Brno, Česká republika
IČO: 29222338, DIČ: CZ29222338
sekretariát: tel.: +420 547 210 864