Konference VODA FÓRUM 2012

Mediální partneři

Vodní hospodářství
Moderní obec
SOVAK
Vodárenství
Časopis Stavebnictví
Třetí ruka
Vodárenství

Partneři konference VODA FÓRUM

 

  AP Investing, s. r. o.
Základní činnosti společnosti AP INVESTING s.r.o. se dotýkají všech etap projektu od přípravy přes realizaci projektu až po jeho závěrečné vyhodnocení,a to především vodohospodářských staveb. Poskytované služby zahrnující inženýrskou i finanční přípravu staveb, výkon stavebního dozoru v průběhu výstavby a závěrečné vyhodnocení projektu.
www.apinvesting.cz
   
  AQUA PROCON, s.r.o.
Prioritním posláním společnosti AQUA PROCON s.r.o. je zajištění komplexních služeb při projekční, inženýrské i finanční přípravě staveb, zajištění realizace stavby, případně její řízení, nebo dodávka na klíč, podpora a optimalizace provozu řízení staveb. Směřujeme k neustálému zlepšování úrovně poskytovaných služeb, které považujeme za kontinuální proces péče o zákazníky a další zainteresované strany. Chceme zákazníkovi poskytnout služby od myšlenky po realizaci jejich projektů.
www.aquaprocon.cz
   
  ASIO, spol. s r.o.
ASIO, spol. s r.o. je česká inženýrsko-dodavatelská společnost s mezinárodní působností založená v roce 1993. Společnost pracuje v oboru vývoje, výroby a dodávek technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod a čištění vzduchu. Široké spektrum dodávaných vodohospodářských produktů nachází uplatnění při čištění odpadních vod z rodinných domů, obcí, měst, nemocnic a v různých průmyslových odvětvích.
www.asio.cz
   
  ATJ SPECIAL, s.r.o.
Firma ATJ special s.r.o. má zastoupení následujícíh značkových firem, kterých historie vzniku se datuje do minulých století: UPE, CLAVAL, TALBOT, BELGICAST, CIMBERIO.
www.atj.cz
   
  AVK Vod-ka a. s.
AVK VOD-KA a.s. patří mezi nejvýznamnější dodavatele vodárenských a plynárenských armatur v České republice. V současné době nabízíme více než 150 druhů armatur nejvyšší kvality. Naše výrobky mají všechny certifikáty nutné pro prodej zboží v ČR a navíc splňují i nejpřísnější celosvětové normy včetně certifikované těžké protikorozní ochrany - GSK.
www.avkvodka.cz
   
  Centrivit, spol. s r. o.
Dodáváme vše od A do Z v oblasti zahuštování a odvodňování kalu. Nabízíme instalaci kompletních technologických linek formou dodávky „na klíc“, i jednotlivá odvodňovací, či zahušťovací zařízení, přeje-li si tak zákazník. Kromě návrhu vhodného odvodňovacího nebo zahuštovacího zařízení klademe důraz na zhotovení řídícího systému „na míru“ a v případě odvodňování i na instalaci systému dopravníku respektujícího místní podmínky.
www.centrivit.cz
   
  Čermák a Hrachovec a. s. (COLAS)
Společnost působí v oblasti výstavby a rekonstrukcí kanalizačních a vodovodních řadů a dalších činností souvisejících s výstavbou inženýrských sítí.
www.cerhra.cz
   
  Deloitte Advisory s. r. o.
V České republice jsou služby poskytovány Deloitte Advisory s.r.o., Deloitte Audit s.r.o., Deloitte BPO a.s., Deloitte Security s.r.o. a Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář (společně „Deloitte Česká republika”), které jsou přidruženými podniky Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Česká republika je jednou z předních firem poskytujících odborné služby v oboru oblasti auditu, daní, poradenství, řízení rizik, finančního poradenství a právních služeb prostřednictvím téměř 700 místních a zahraničních odborníků.
www.deloitte.cz
   
  Dopravoprojekt Brno a. s.
Dopravoprojekt Brno a.s. je přední nezávislý poradenský projektový a inženýrský institut v oblasti dopravy, infrastruktury, městského a dopravního inženýrství, vodohospodářství a životního prostředí s bohatými zkušenostmi. Zajišťujeme komplexní navrhování a projekční činnost, investora zastupuje při majetkoprávních jednáních nebo při bezpečnostních a stavebních dozorech podle smluvních podmínek FIDIC.
www.dopravoprojekt.cz
   
  DORG trubní systémy, s. r. o.
Základní náplní firmy jsou dodávky trubních materiálů z tvárné litiny pro vodohospodářské stavby. Jako výhradní zástupce pro Českou republiku a Slovensko dovážíme výrobky švýcarské společnosti VONROLL hydro, které dále distribuujeme jednotlivým zákazníkům. Jedná se o vodovodní a kanalizační potrubí z tvárné litiny s polyuretanovou vnitřní a případně vnější ochranou pro výstavbu a rekonstrukce vnějších inženýrských sítí.
www.dorg.cz
   
  Endress+Hauser Czech s. r. o.
Společně s našimi zákazníky a partnery řešíme úlohy měření, řízení a automatizace pro výrobu a logistiku ve zpracovatelském průmyslu po celém světě. Proto vyvíjíme, vyrábíme, dodáváme a provozujeme přístroje a systémy, které pořizují, přenášejí, řídí a zapisují procesní informace umožňující našim zákazníkům pracovat a řídit procesy bezpečně, spolehlivě, hospodárně a zodpovědně k životnímu prostředí.
www.cz.endress.com
   
  ENERGIE AG BOHEMIA s. r. o.
Provozujeme veškerá zařízení, která jsou základem moderního vodního hospodářství a zpracování odpadní vody.
www.energieag.cz
   
  Energie stavební a báňská
Společnost Energie - stavební a báňská a.s. nabízí přípravu a realizaci komplexních projektů i dílčí dodávky pro tuzemskou i zahraniční klientelu v segmentech stavebního trhu: inženýrské stavby, podzemní stavby, pozemní stavby, báňské a ekologické stavby.
www.energie-as.cz
   
  ENVI-PUR, s. r. o.
Společnost ENVI-PUR, s.r.o. svojí dlouhodobou koncepční prací tvoří jednu z nejsilnějších českých společností zabývající se vývojem, výrobou a dodávkami zařízení pro ekologii, zaměřených zejména na oblast čištění a úpravu vody a vzduchu.
www.envi-pur.cz
   
  Ernst & Young, s. r. o.
Ernst & Young patří mezi světovou špičku v poskytování odborných poradenských služeb v oblasti auditu a daňového, transakčního a podnikového poradenství. 152 tisíc našich odborníků po celém světě spojují stejné hodnoty a maximální důraz na kvalitu poskytovaných služeb. Pomáháme našim zaměstnancům, klientům i širšímu společenství uplatňovat jejich potenciál. V tom je náš hlavní přínos.
www.ey.com
   
  EuroArmatúry s. r. o.
www.euroarmatury.eu
   
  Femax-engineering, s. r. o.
V současné době má společnost FEMAX - ENGINEERING, s.r.o. ve svém programu široký sortiment technologických zařízení, využívaný ve všech vodohospodářských odvětvích a dále v oblasti průmyslu, teplárenství, energetiky a zemědělství.
www.femaxeng.cz
   
  Grundfos s. r. o.
Hlavní část výrobního programu společnosti představují oběhová čerpadla pro vytápění, chlazení a klimatizaci a další odstředivá čerpadla pro průmyslové aplikace, dodávky vody, odvádění špinavé vody a dávkování. Mimo samotná čerpadla vyrábí firma Grundfos také motory či nejmodernější elektroniku pro řízení čerpadel a čerpacích systémů.
www.grundfos.cz
   
  Hawle armatury, spol. s r.o.
Společnost HAWLE Armatury patří v současné době mezi nejvýznamnější dodavatele armatur v oblasti vodárenství v ČR. Je zaměřena na dodávky vodovodních a plynárenských armatur s vysokou technickou úrovní a špičkovou kvalitou zpracování a povrchové úpravy dle předpisů a norem GSK.
www.hawle.cz
   
  HOBAS CZ spol. s r. o.
Vyrábíme potrubní systémy pomocí nejmodernějších výrobních technologií a prodáváme je pro uvedená použití. I díky službám a podpoře, kterou nabízíme, od stanovení rozměrů a vedení potrubí, přes kalkulaci až po konzultace na staveništi, byly naše výrobky instalovány mnoha různými způsoby, například do otevřených výkopů, mikrotuneláží, bezvýkopovou technologií „sliplining“ či jako nadzemní instalace, ve více než 50 zemích.
www.hobas.cz
   
  Hydroprojekt CZ, a.s.
HYDROPROJEKT CZ a.s. poskytuje poradenské, projektové a inženýrské služby pro vodohospodářské i další projekty, přičemž využívá své kvalifikace v oborech stavebního, strojního a elektrotechnického inženýrství, architektury, územního řízení a financování investic. V minulých letech společnost také řídila velké projekty formou dodávky na klíč.
www.sweco.cz
   
  JAKO, s.r.o.
Jako, s.r.o., je česká obchodní a distribuční firma činná v oblasti vodárenství, průmyslové a farmaceutické chemie a chemie životního prostředí. Na českém a slovenském trhu zastupujeme: Chemviron Carbon, evropskou pobočku americké Calgon Carbon Corporation, Evers a Wallace & Tiernan.
www.jako.cz
   
  Jihomoravská armaturka spol. s r. o.
JMA je nedílnou součástí dnešního vodního hospodářství. Všude, kde se voda upravuje, dopravuje, skladuje a rozvádí, hrají JMA uzavírací šoupátka, klapky, plunžrové,regulační ventily a hydranty důležitou roli.
www.jmahod.cz
   
  JOKVA Olomouc, a. s.
JOKVA OLOMOUC, a.s. nabízí kompletní dodávky materiálů pro stavby a opravy vodovodních, plynovodních a kanalizačních sítí. Poskytuje inovovaná řešení v oblastech rozvodů plynu, vody a kanalizace i v oborech protikorozní ochrany či odvodnění ploch. Stavebním firmám i soukromým osobám poskytuje odbornou a poradenskou činnost. V roce 2006 se stala společnost JOKVA OLOMOUC a.s., výhradním zástupcem společnosti SUPERLIT pro Český a Slovenský trh se sklolaminátovým potrubím.
www.jokva.cz
   
  KERAMO STEINZEUG, s. r. o.
Steinzeug | Keramo nabízí kompletní sortiment trubek a tvarovek o průměrech od DN 100 mm do 1400 mm. Spolu s tradičními trubkami a tvarovkami s hrdlovými a nátrubkovými spoji tvoří výrobní sortiment tlakové kanalizační trouby, vkládané trubky, odvodňovací trubky, revizní šachtice a opláštění.
www.keramo-steinzeug.com
   
  KUNST, spol. s r. o.
KUNST, spol. s r. o. zajišťuje kompletní dodávky a montáže technologické části vodohospodářských investičních celků vč. projektu, komplexního vyzkoušení, uvedení do provozu a pozáručního servisu.
www.kunst.cz
   
  LK Pumpservice, spol. s r. o.
LK Pumpservice je společností poskytující komplexní služby v oblasti vodního hospodářství, počínaje podporou v projekční fázi, přes dodávky zařízení až k záručnímu a pozáručnímu servisu.
www.lkpumpservice.cz
   
Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.
Naše společnost poskytuje poradenství zákazníkům z veřejného i soukromého sektoru zejména v oblasti dopravy, energetiky, fondů EU, mostů, PPP projektů, special services, tunelů a geotechniky, vodního hospodářství a životního prostředí.
www.mottmac.cz
   
  ONDEO Services CZ, s.r.o.
V České republice si klademe za cíl budovat dlouhodobé partnerské vztahy s municipalitami, založené na respektování místních podmínek a specifik. Snažíme se citlivě přistupovat k problematice každého města či obce a navrhovat optimální řešení, která maximálně respektují očekávání našich partnerů. Jsme připraveni nabídnout městům a obcím, jakož i průmyslovým klientům, optimální řešení jejich komplexních vodohospodářských problémů.
www.ondeo.cz
   
  Pöyry Enviroment a.s.
Pöyry je globální poradenská a inženýrská společnost oddaná principu vyvážené udržitelnosti a odpovědnému podnikání. Požadavky na kvalitu a integritu jsou středem našeho podnikání, a proto jsme schopni poskytovat v našem oboru nejlepší manažerské poradenství, kompletní řešení, projekční práce a supervizi. Naše odborná kvalifikace pokrývá oblasti energetiky, průmyslu, městské problematiky a dopravy, vodního hospodářství a životního prostředí.
www.poyry.cz
   
  SAINT-GOBAIN PAM CZ s. r. o.
Společnost SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. je obchodní zastoupení předního světového výrobce trubních systémů z tvárné litiny SAINT-GOBAIN PAM. Firma SAINT-GOBAIN PAM, vyrábějící litinové výrobky již déle než sto let, byla prvním podnikem na světě, který zavedl proces výroby tvárné litiny v průmyslovém měřítku. Společnost SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o je součástí společnosti SAINT-GOBAIN PIPE DIVISION, která působí ve více než dvaceti zemích pěti světadílů prostřednictvím svých výrobních závodů a obchodních zastoupení.
www.trubnisystemy.cz
   
  Sensus Česká republika spol. s r. o.
Sensus vyrábí a dodává po celém světě inteligentí moderní výrobky a řešení v oblasti měření tepla, vody a plynu. Hlavní roli pro dosažení celosvětového úspěchu hrají Evropa, Jižní a Střední Amerika, Afrika, Asie-Pacifik (ESAAP). Kvalita, inovace a spolehlivost jsou hlavním cílem k uspokojení potřeb a požadavků našich zákazníků a partnerů. Díky našim lokálním i globálním službám zákaznikům jsme tu nejen pro multinárodní koncerny, ale i malé soukromníky. Poskytujeme prvotřídní řešení v oblasti průmyslu, soukromých služeb či domácností.
www.sensusesaap.com
   
  Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.
Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních. Zaručujeme plynulé a spolehlivé dodávky pitné vody v neomezeném množství, likvidaci odpadních vod na vysoké technologické úrovni bez negativního dopadu na životní prostředí. Kromě toho nabízíme i celou řadu dalších služeb.
www.smvak.cz
   
  SMP CZ, a.s. (Vinci Group)
Jednou z činností, kterými se společnost zabývá, je obor vodohospodářských staveb. Z dokončených staveb je možné uvést např. rekonstrukci zárubních zdí u vývaru přehrady Orlík, rekonstrukci části plavební komory České Kopisty, Přehrážka na bystřině Hučivý potok, protipovodňová opatření Prahy v Karlíně, opravy plavebních komor a jezů po povodních na Vltavě a na Labi (Modřany Smíchov a Mánes), rekonstrukce koryt toků (Rolava, Bánská Bystrica) a v poslední době pak velké zdravotně technické stavby-rekonstrukce úpravny vody Hradiště a vodovodního napáječe Bílina (program ISPA) a průmyslová čistírna důlních vod v Březně u Chomutova.
www.smp.cz
   
  STAVOKA Hradec Králové, a. s.
Nosným výrobním programem firmy STAVOKA Hradec Králové, a.s. je stavební výroba - výstavba inženýrských sítí, vodovodů, kanalizací, plynofikací, komunikací a stavební zámečnické práce. V Bělči nad Orlicí těžba, třídění a prodej písku.
www.stavokahk.wz.cz
   
  Stavoka Kosice a. s.
Výrobním programem firmy je stavební výroba - výstavba inženýrských sítí, vodovodů, kanalizací, plynofikací, komunikací a stavební zámečnické práce.
www.stavokakosice.cz
   
  TOPAGRI s.r.o. divize TOPVODA
TOPVODA je výhradním dovozcem trub ELECTROSTEEL -  z tvárné litiny pro vodovodní a kanalizační systémy. Firma rovněž dováží a distribuuje tvarovky z tvárné litiny pro vodovodní a kanalizační systémy od výrobce Ludwig Frischhut.
www.topvoda.cz
   
  Tran-Sig-Ma spol. s r.o.
Tran - Sig - Ma spol. s r. o. byla založena již v roce 1990, a tak snad můžeme prohlásit, že patří mezi první (pokud první nebyla) soukromé odborné velkoobchody. Od samého počátku se zabývá komoditou, která je jejím zakladatelům důvěrně známá, tj. průmyslovými armaturami v širším významu (šoupátka, navrtávací pasy, poklopy atd.) a materiály s nimi souvisejícími (litinové a kameninové trouby a tvarovky).
www.tran-sig-ma.cz
   
  VAK STAVBY, spol. s r. o.
Firma VAK STAVBY, spol. s r. o. Hradec Králové byla založena 1.4.1993 oddělením stavební výroby od Vodovodů a kanalizací Hradec Králové s.p. Firma je pokračovatelem v dodávkách staveb na klíč s působností v oboru výstavby nových vodohospodářských děl, což jsou vodovody, kanalizace, čerpací stanice, vodojemy, ČOV atd., včetně rozsáhlých rekonstrukcí těchto zařízení.
www.vakstavby.cz
   
  VCES a. s.
VCES a.s. zajišťuje generální dodávky staveb od přípravy zakázky přes zpracování projektové dokumentace až po vlastní realizaci stavby. Ke klíčovým stavebním proudům společnosti patří pozemní stavby (občanské a bytové, sociální a nemocniční stavby, průmyslové stavby, rekonstrukce), vodohospodářské a vodní stavby, ekologické a inženýrské stavby a dopravní stavby. Svým podílem na českém stavebním trhu se VCES a.s. řadí do první desítky stavebních dodavatelů v České republice.
www.vces.cz
   
  VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. je předním dodavatelem služeb na českém vodohospodářském trhu. Společnost zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Veolia Voda poskytuje svým dceřiným společnostem know-how v oblasti správy vodohospodářské infrastruktury vycházející ze zkušeností získávaných po více než 150 let.
www.veoliavoda.cz
   
  Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
V posledních dvaceti letech firma kromě oboru vodního hospodářství poskytuje inženýrské a konzultační služby i v oblasti průmyslových, pozemních a inženýrských staveb a v oblasti komplexních pozemkových úprav. Po vstupu do EU firma zajišťuje také funkci správce stavby na řadě významných staveb spolufinancovaných ze zdrojů EU.
www.vrv.cz
   
  VWS MEMSEP s. r. o.
Firma VWS MEMSEP s.r.o.je součástí mezinárodní skupiny Veolia Water Solutions & Technologies. Dodáváme úpravny vody a čistírny odpadních vod pro široké spektrum našich zákazníků z oblastí jako jsou energetika, chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, mikroelektronika atd. Nabídka našich služeb zahrnuje všechny činnosti od prvních konzultací až po realizaci úpraven vody a čistíren odpadních vod.
www.memsep.cz
   
  Zepris s. r. o.
Od roku 1997 se společnost ZEPRIS specializuje na pokládku potrubí. V současnosti se spektrum naší činnosti rozprostírá od kompletního zasíťování území, výstavby technologických objektů, přes bezvýkopovou výstavbu trubních vedení až po sanace stávajících potrubí.
www.zepris.cz

 

POŘADATEL: ORGANIZÁTOR:
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1, Česká republika
IČO: 60456116, DIČ: CZ60456116
sekretariát: tel.: +420 221 082 207
Exponex, s.r.o.
Pražákova 60
619 00 Brno, Česká republika
IČO: 29222338, DIČ: CZ29222338
sekretariát: tel.: +420 547 210 864