Seznam přednášek na konferenci VODA FÓRUM 2012 - 29. 5. 2012 – úterý

Konference VODA FÓRUM navazuje na tradiční mezinárodní vodohospodářskou výstavu s názvem VODOVODY-KANALIZACE, která přešla na dvouletou periodu konání a její další ročník se uskuteční v roce 2013. Tato konference je proto letošním vrcholným setkáním českých a zahraničních odborníků.

Konference byla dvoudenní se společnou zahraniční sekcí s plným tlumočením první den dopoledne a v odpoledních hodinách další plenární sekcí v českém jazyce. Druhý den pokračovaly dvě souběžné odborné sekce a na závěr byly připraveny tematické exkurze. Současně proběhla výstava výrobků a služeb významných firem z oboru.

 

Plenární sekce

Vodní hospodářství v ČR a EU - výzvy v roce 2012

Program Blueprint pro ochranu vod v EU

Přednášející:
Robert Schröder

» Stáhnout soubor (728 kB)

Priority MŽP pro období 2014+

Přednášející:
PhDr. Ivo Hlaváč

» Stáhnout soubor (224 kB)

KONCEPT NOVELY ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH

Přednášející:
Ing. Aleš Kendík

» Stáhnout soubor (135 kB)

Veřejné zakázky od 1.dubna 2012 zásadní změna k lepšímu?

Přednášející:
Mgr. Jan Sixta

» Stáhnout soubor (212 kB)

Water UK - efektivní ochrana zájmů ve vodohospodářských službách ve Velké Británii

Přednášející:
David Strang

» Stáhnout soubor (177 kB)

CENOVÁ REGULÁCIA VODNÉHO A STOČNÉHO V Slovenskej republike

Přednášející:
Anita Gašparíková

» Stáhnout soubor (550 kB)

Odborná sekce

Zásadní právní a finanční problémy oboru

INTEGROVANÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY – ZÁKLAD UDRŽITELNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Přednášející:
RNDr. Pavel Punčochář, CSc.

» Stáhnout soubor (1.82 MB)

Výkon správy povodí s ohledem na ochranu vodních zdrojů a vodních děl

Přednášející:
Jaroslava Nietscheová, prom. práv.

» Stáhnout soubor (98 kB)

Implementace povodňové směrnice v ČR

Přednášející:
Ing. Hana Randová

» Stáhnout soubor (3.15 MB)

Zkušenosti s koncesním řízením u projektů financovaných z OPŽP

Přednášející:
Ing. Antonín Raizl, Ernst & Young
Ing. Veronika Jáglová, VRV
Ing. Ivo Kokrment, VRV

» Stáhnout soubor (304 kB)

Výskyt specifických organických látek v českých řekách

Přednášející:
Marek Liška
Karel Forejt
Milan Koželuh
Antonia Metelková
Kateřina Soukupová

» Stáhnout soubor (2.27 MB)

Zabezpečenie zásobovania vodou a odkanalizovania v čase extrémnych klimatických podmienok

Přednášející:
doc. Ing. Štefan Stanko, PhD.
dos. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.

» Stáhnout soubor (9.06 MB)

POŘADATEL: ORGANIZÁTOR:
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1, Česká republika
IČO: 60456116, DIČ: CZ60456116
sekretariát: tel.: +420 221 082 207
Exponex, s.r.o.
Pražákova 60
619 00 Brno, Česká republika
IČO: 29222338, DIČ: CZ29222338
sekretariát: tel.: +420 547 210 864